Процедура за онлайн покупка на кредит от TBI

ЗА СТОКОВ КРЕДИТ КЪМ „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ:
Физически лица, пълнолетни български граждани, или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани, с регулярни доходи, на които си плащат осигуровките.
ОДОБРЕНИЕ: от 15 минути до 2 часа
СРОК: от 3 месеца до 24 месеца
РАЗМЕР: от 150 лева до 10 000 лева

ПРОЦЕДУРА ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ:

Основните стъпки в процеса на онлайн кредитиране са следните:
1. КЛИЕНТЪТ избира стоката, която иска да закупи на изплащане и натиска бутона „Купи с кредит – TBI Bank”. За мобилни телефони максималният срок на кредитиране е 24 месеца!
2. С помощта на специално разработен Ти Би Ай Банк ЕАД калкулатор, КЛИЕНТЪТ лесно може да се ориентира за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане, за да избере най-удобния за него вариант на погасяване. Системата автоматично изчислява всички полета на калкулатора, след избор на срок на кредита. След като избере план на изплащане, за да продължи напред, КЛИЕНТЪТ трябва да дадете своето съгласие за обработка на личните данни. За целта трябва да се запознае с документа „Заявление-Декларация за установяване на договорни отношения ” и да маркира полето за «Съгласие за обработка на лични данни». По този начин той извършва електронно изявление, че е запознат и приема условията.
3. КЛИЕНТЪТ попълва форма със следните данни – Трите имена, ЕГН, e-mail, тел. за връзка, адрес по лична карта, адрес за доставка на стоката.
4. След потвърждаване на цялата информация по поръчката от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща всички въведени данни на Ти Би Ай Банк ЕАД на адрес: online@tbibank.bg .
5. Служител на Ти Би Ай Банк ЕАД ще се свърже с КЛИЕНТА в рамките на работното време на Банката от 9:00 до 19:00 ч., на посочените от него телефони и ще допълни необходимата информация за исканото финансиране.
6. ТЪРГОВЕЦЪТ ще информира КЛИЕНТА за становището по искания кредит, а той ще получите SMS известяване за това.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДПИСВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД ОТ КЛИЕНТА КЪМ ТЪРГОВЕЦА

a) КЛИЕНТЪТ се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.
b) КЛИЕНТЪТ предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собственоръчно вписва „Вярно с оригинала!”, датата и се подписва.
c) КУРИЕРЪТ дава за подпис на КЛИЕНТА следните документи:
* ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ – КЛИЕНТЪТ вписва трите си имена, ЕГН и град на обозначените места и се разписва на
„ЗАЯВИТЕЛ”. Датата се отпечатва автоматично.
* ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ /2бр/ – на страници от 1 до 6 – КЛИЕНТЪТ се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ”. На страница 6 – КЛИЕНТЪТ вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ”. Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ”. ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!
* ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСTРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ /2 бр. всяко/, ако кредита е защитен – „Възложител” в договора за възлагане – подпис на КЛИЕНТА и „Застрахован кредитополучател” на едно или две места, в зависимост от вида на защитата – подпис на КЛИЕНТА.
* ФАКТУРА /оригинал и копие/ – Задължително с плащане по БАНКОВ ПЪТ! Получател: Трите имена и подпис на КЛИЕНТА
d) След като КЛИЕНТЪТ попълни и положи подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки.
e) За КЛИЕНТА остава:
* Екземпляр на ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
* Застрахователен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен
* Оригинална фактура

f) КУРИЕРЪТ трябва да върне към ТЪРГОВЕЦА следния набор от документи:
* Заявление-Декларация за установяване на договорни отношения – подписано;
* Договор за потребителски кредит – подписан;
* Копие от личната карта на клиента – подписано с „Вярно с оригинала“;
* Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен – подписан;
* Копие от фактура – подписана;
* Други документи, ако предварително са били изискани такива – подписани.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ОТ КЛИЕНТА КЪМ ТЪРГОВЕЦА:

При връщане на стоката от КЛИЕНТА в законния 14 дневен срок за онлайн продажбите, независимо от причината, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Ти Би Ай Банк ЕАД, за да бъде анулиран договора на КЛИЕНТА с E-mail на адрес: ops_online@tbibank.bg .

КАК СТАВАТ ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ:

∙ Чрез банков превод
∙ Чрез автоматично плащане от Вашата банкова сметка
∙ В офис на банката
∙ Чрез сайта www.ePay.bg (код на търговец: 65 000)
∙ На банкомат чрез системата B-pay (код на търговец: 65 000)
∙ На касите на Easy Pay, Офис 1, Fast Pay, Хенди и др.